Übersicht PKV Beitragsanpassung 2013/2014

 
PKV-Gesellschaft Zeitpunkt Kinder Jugendl. Männer
Bisex
Frauen
Bisex
Erwachsene
Unisex
Allianz 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP BAP
Alte Oldenburger 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP BAP
ARAG 01.01.2014 BAP BAP     BAP
AXA 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP  
Barmenia 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP  
BBKK            
Central            
Continentale 01.01.2014 BAP BAP BAP    
DBV (AXA)            
CSS            
Debeka            
Deutscher Ring 01.01.2014     BAP BAP  
DKV (Ergo)            
Gothaer 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP  
Hallesche 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP  
Hanse Merkur            
HUK            
Inter 01.01.2014     BAP BAP BAP
LKH 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP  
LVM            
Mannheimer            
Münchener Verein 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP BAP
Nürnberger            
PAX            
Provinzial            
R+V 01.01.2014 BAP BAP     BAP
SDK 01.01.2014 BAP BAP BAP BAP BAP
Signal 01.01.2014     BAP BAP  
UKV            
Universa 01.01.2014 BAP BAP     BAP
Victoria (Ergo)            

Alle Angaben ohne Gewähr.

BAP= BAP  BAP bis 5% = BAP BAP von 5% - 10% = BAP BAP mehr als 10% = BAP